Muditayoga Jóga Stúdió > Medita Mudita  > buddhista és védikus közös cél

buddhista és védikus közös cél

तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा॥२७॥

tasya saptadhā prānta-bhūmi prajña ||2.27||

Annak /a különbségtevésnek/ (tasya) a hétszeres/hétágú (saptadhā) legmélyebb/legvégső/legszélső szintje (prāntabhūmiḥ) a bölcsesség/tudás/belátás (prajña).

 

A megvilágosodás felé vezető út hétrétű, hétszeres: amit a jóga vezérfonalai szanszkrit szövege és a buddhizmus páli nyelven írt Dhammapada a buddhista erény szútrája is leírja:

A Különbség megtapasztalásával a legmélyebb szintig hatoló, hétszeres belátás jár együtt.” Patañjali: A jóga vezérfonala. Szanszkrit nyelvből fordította, jegyzetekkel és magyarázatokkal ellátta: Fórizs László.

Akiknek elméje szilárdan megalapozódott
a megvilágosodás héttagú útján,
s abban lelik örömüket, hogy a szerzésről lemondva
semmihez sem ragaszkodnak,
azok a ragyogó lények, legyőzvén szenvedélyeiket,
még itt, e Földön elérik a szabadulást.

DHAMMAPADA  Az erény útja  fordította Fórizs László

A buddhista és a védikus látásmód célja azonos:  a megszabadulás.

Ezen képen (Gal Vihara, Polonnaruwa, Sri Lanka) az ülő Buddhát védikus istenségek veszik körül: Brahma és Vishnu.

WordPress › hiba

Súlyos hiba történt a webhelyünkön.

További információ a WordPress hibakeresésről.