Mátrix

  Az egyik kedvenc filmem a Mátrix; szerintem minden benne van 🙂 A  tanítványaim, főleg akik a Yoga Flow képzésünkre jártak/járnak sokszor hallanak is ezekre példákat. Benne van minden ősi…

ISVARA akiről a legszentebb szótag szól

क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः kleśa-karma-vipākāśayair aparāmṛṣṭaḥ puruṣa-viśeṣa īśvaraḥ ||1.24|| Az Úr-isten az Iśvaraḥ a legfelsőbb, különleges lélek (puruṣa-viśeṣa); akit nem érint/nem ragad meg (aparāmṛṣṭaḥ): semmilyen tett és semmilyen következmény, (karma), semmilyen…

Full Vinyasa Ashtanga

ॐ Full Vinyasa Ashtanga

A szokásos )) vinyászák mellé +egy teljes surya namaskara A azaz egy teljes vinyásza kerül be a sorozatba, mindenhova )) Akik már próbálták, tudják, hogy valójában jobban energetizáló mint ahogy…

a szamádhi fajtái

वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्सम्प्रज्ञातः  vitarka-vicārānandāsmitā-rūpānugamāt saṃprajñātaḥ ||1.17|| Gondolkodással, koncentrációval, racionális tudással, fogalmi-elemző gondolkodással /vitarka/; szemlélődéssel, fogalom/vélemény alkotással, logikai belátással, szintézissel /vicāra/; boldogsággal, örömmel, örvendezéssel, gyönyörérzéssel /ānanda/; és „(én) vagyok”-kal (nincsenek zavaró gondolatok, érzelmek),…

a sikeres gyakorlás kezdetei

dvitīyaḥ sādhana-pādaḥ A Jóga Szútrák második fejezete (pādaḥ) szól a gyakorlásról: azaz a megvalósításról, beteljesülésről, sikeres gyakorlásról (sādhana):   तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः .1. tapaḥ-svādhyāyeśvara-praṇidhānāni kriyā-yogaḥ ||2.1|| Az önfegyelem, aszkézis, vezeklés, lemondás…

Gyakorolj és a SZIDDHIK jönnek maguktól

Gyakorolj és a SZIDDHIK jönnek maguktól:  जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः  janmauṣadhi-mantra-tapaḥ-samādhijāḥ siddhayaḥ ||4/1   Az imént tárgyalt képességek azaz a sziddhik veleszületettek/születéssel jönnek (siddhayaḥ)  vagy különleges hatású növények (auṣadhi),  mantrák (mantra,  aszkézis,…

szamádhi az egyesítettség, a megvilágosodás

samādhayas szamádhi = egyesítés, egyesítettség ráébredés, felismerés, megvilágosodás तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः॥३॥ Tad evārtha-mātra-nirbhāsaṁ sva-rūpa-śūnyam iva samādhiḥ||3/3||   Ez akkor szamádhi,  a cél-mérték (artha-mātra) ha egyedül a másért-valóság-teljessége ragyog/feltűnik/látszik (nirbhāsaṁ), mintha…

meditáció az elmélyedő szemlélet

तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्॥२॥ tatra pratyayaika-tānatā dhyānam ||3/2|| dhyāna meditáció, elmélyülés, elmélyedés; elmélyedő szemlélet, lelki folyamatok, érzelmek feletti uralom A meditáció (dhyāna) a felmerülő tudati képek/irányultságok (pratyaya)  egységbe olvadása/egyesítése (ika-tānatā). Amikor…

pratyāhāra az érzékek uralása

pratyāhāra: érzékek visszatartása, az érzékek visszahúzódása,befelé tekintés   स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः॥५४॥ sva-viṣayāsamprayoge cittasya sva-rūpānukāra ivendriyāṇāṁ pratyāhāraḥ||2/54|| Az érzékek visszahúzódása tudaté (cittasya) / a tudat önformájához hasonlatos (cittasya sva-rūpānukāra…