Mátrix

  Az egyik kedvenc filmem a Mátrix; szerintem minden benne van :) A  tanítványaim, főleg akik a Yoga Flow képzésünkre jártak/járnak sokszor hallanak is ezekre példákat. Benne van minden ősi védikus tudás, hindu filozófia szimbolikusan elrejtve;  és a hab a tortán a záró képek alatti zene azaz mantra: tudtad mit jelent?:)   ॐ असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योर्मा अमृतं गमय । ॐ शान्तिः शान्तिः...

ISVARA akiről a legszentebb szótag szól

क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः kleśa-karma-vipākāśayair aparāmṛṣṭaḥ puruṣa-viśeṣa īśvaraḥ ||1.24|| Az Úr-isten az Iśvaraḥ a legfelsőbb, különleges lélek (puruṣa-viśeṣa); akit nem érint/nem ragad meg (aparāmṛṣṭaḥ): semmilyen tett és semmilyen következmény, (karma), semmilyen szenvedést kiváltó tényező, szennyek (kleśa), a karmák/tettek eredménye/beérése (karma-vipākā), semmiféle létbe kényszerítő hatás, (a tudaton való benyomás, a szamszkárak lenyomata(āśayair)). Akire nem hat a karma törvénye, akire nincs hatással a tettek és azok következményei. Baktai szerint...

Full Vinyasa Ashtanga

ॐ Full Vinyasa Ashtanga

A szokásos )) vinyászák mellé +egy teljes surya namaskara A azaz egy teljes vinyásza kerül be a sorozatba, mindenhova )) Akik már próbálták, tudják, hogy valójában jobban energetizáló mint ahogy elsőre képzelnénk. Az órán lehetőség van, hogy nagyobb kihívás adjunk a gyakorlásunknak, megtapasztalhatjuk a dinamikus, zökkenőmentes átmenetet, a mozdulatok és a légzés összhangját. Különleges hangulat, intenzív élmény, nagyon lelkes astangások szerint igazán...

a szamádhi fajtái

वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्सम्प्रज्ञातः  vitarka-vicārānandāsmitā-rūpānugamāt saṃprajñātaḥ ||1.17|| Gondolkodással, koncentrációval, racionális tudással, fogalmi-elemző gondolkodással /vitarka/; szemlélődéssel, fogalom/vélemény alkotással, logikai belátással, szintézissel /vicāra/; boldogsággal, örömmel, örvendezéssel, gyönyörérzéssel /ānanda/; és „(én) vagyok”-kal (nincsenek zavaró gondolatok, érzelmek), én-rögeszme megszüntetésével, öntermészet átélésével, én vagyoksággal /āsmitā/; átitatott formája /rūpā/ a szampradzsnyáta (szamádhi). Baktai írja: a Szamádhi azaz az egyesítettség lehet tudatos vagy tudattalan; a tudatos a szampradzsnyáta, amikor ennek az állapotnak a tudata még ott van...

a sikeres gyakorlás kezdetei

dvitīyaḥ sādhana-pādaḥ A Jóga Szútrák második fejezete (pādaḥ) szól a gyakorlásról: azaz a megvalósításról, beteljesülésről, sikeres gyakorlásról (sādhana):   तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः .1. tapaḥ-svādhyāyeśvara-praṇidhānāni kriyā-yogaḥ ||2.1|| Az önfegyelem, aszkézis, vezeklés, lemondás (tapaḥ); a szent íratok tanulmányozása, imádság, tanulmányok, személyiség fejlesztése, saját magunk meghaladása, (svādhyāya); istennek szentelődés, odaadás, elmélyedés, istennek tett fogadalom,(Iśvara-praṇidhānā); ez a jóga gyakorlati útja, a cselekvés jógája (kriyā-yogaḥ).   Szvámi Vivekananda szerint a Kriya jóga azt...

Gyakorolj és a SZIDDHIK jönnek maguktól

Gyakorolj és a SZIDDHIK jönnek maguktól:  जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः  janmauṣadhi-mantra-tapaḥ-samādhijāḥ siddhayaḥ ||4/1   Az imént tárgyalt képességek azaz a sziddhik veleszületettek/születéssel jönnek (siddhayaḥ)  vagy különleges hatású növények (auṣadhi),  mantrák (mantra,  aszkézis,  lemondás (tapas) vagy szamádhi  (samādhi) azaz a teljes elmélyedés szüli (jāḥ) őket . A sziddhikkel, a rendkívüli erőkkel részletesen a jóga szútrák 3. fejezete foglalkozik.   Vannak akik már előző életükben/életeikben elérték vagy azoknak a gyümölcseként aratják le ezeket...

szamádhi az egyesítettség, a megvilágosodás

samādhayas szamádhi = egyesítés, egyesítettség ráébredés, felismerés, megvilágosodás तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः॥३॥ Tad evārtha-mātra-nirbhāsaṁ sva-rūpa-śūnyam iva samādhiḥ||3/3||   Ez akkor szamádhi,  a cél-mérték (artha-mātra) ha egyedül a másért-valóság-teljessége ragyog/feltűnik/látszik (nirbhāsaṁ), mintha (iva) az üresség (śūnyam) volna Prakriti önformája/saját formája (sva-rūpa). A Prakritinek nincs más értelem, mint a másikért célultság, a Purusáért van: ez látszik ez a kivetítés.. mintha az önformája üres lenne, csaka  cél látható, a cél feltűnése...

meditáció az elmélyedő szemlélet

तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्॥२॥ tatra pratyayaika-tānatā dhyānam ||3/2|| dhyāna meditáció, elmélyülés, elmélyedés; elmélyedő szemlélet, lelki folyamatok, érzelmek feletti uralom A meditáció (dhyāna) a felmerülő tudati képek/irányultságok (pratyaya)  egységbe olvadása/egyesítése (ika-tānatā). Amikor már visszavonod az érzékszerveidet, mindig ugyanazok a tudati képek jönnek, nyugalomban vagy; amik szembejönnek, felmerülnek azokat egységesíted, megéled  a saját minőségi tudatodat, a tudat tágasságára koncentrálsz. Baktai úgy írja, hogy az összpontosítás felső foka vagy ennek eredménye...

pratyāhāra az érzékek uralása

pratyāhāra: érzékek visszatartása, az érzékek visszahúzódása,befelé tekintés   स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः॥५४॥ sva-viṣayāsamprayoge cittasya sva-rūpānukāra ivendriyāṇāṁ pratyāhāraḥ||2/54|| Az érzékek visszahúzódása tudaté (cittasya) / a tudat önformájához hasonlatos (cittasya sva-rūpānukāra ) állapot, amelyben az érzékek saját (sva) érzékelési területükkel/tartományukkal/szemmel látható területükkel (viṣayā) nem kapcsolódnak össze/ nem érintkeznek (āsamprayoge ) mint egy érzékszerv (ivendriyāṇāṁ) megfékeződik, visszavonódik (pratyāhāraḥ): nem a rezdülések formáját, nem a vrittiket veszi...

A dream come true:) élménybeszámoló a tavalyi zágrábi Kino workshopról:

Emlékszem tavaly nyáron nagyon készültünk. Jó előre megszerveztük, hogy a horvátországi jógatáborunkból ( https://www.muditayoga.hu/yogaholiday/ ) hazafelé menet megállunk Zágrábban, Kino hétvégi workshopján, ahol meg is hívtuk Kino-t Magyarországra, amire ő igent mondott! Ezzel egy régi nagy álmom teljesült, és úgy gondolom sok embernek is fog június első napjaiban Budapesten:) Már útközben sokat beszélgettünk vajon milyen lesz a workshop? Milyen lesz a vezetett óra? Ráadásul ilyen...