Muditayoga Jóga Stúdió > Egyéb  > ISVARA akiről a legszentebb szótag szól

ISVARA akiről a legszentebb szótag szól

क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः

kleśa-karma-vipākāśayair aparāmṛṣṭa purua-viśea īśvara ||1.24||

Az Úr-isten az Iśvaraḥ a legfelsőbb, különleges lélek (puruṣa-viśeṣa);

akit nem érint/nem ragad meg (aparāmṛṣṭaḥ): semmilyen tett és semmilyen következmény, (karma),

semmilyen szenvedést kiváltó tényező, szennyek (kleśa), a karmák/tettek eredménye/beérése (karma-vipākā), semmiféle létbe kényszerítő hatás, (a tudaton való benyomás, a szamszkárak lenyomata(āśayair)).

Akire nem hat a karma törvénye, akire nincs hatással a tettek és azok következményei.

Baktai szerint a szútra rámutat Isten tökéletes szabadságára.

 

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञवीजम्

tatra niratiśaya sarvajña-bījam ||1.25||

Benne/ott (tatra) a mindentudás magja (sarvajña-bījam) eléri a végső határt, ő felülmúlhatatlan/túlnyúlhatatlan (niratiśayaṃ), ő legfelsőbb mindenkitől.

Ez a mindentudás magja minden emberben ott van, de általában korlátozva az anyagi világ és más dolgok által. Valahol minden lélek tudatosan vagy tudattalanul ezt keresi, szeretné megismerni valódi önmagát. Ebben is segít a jóga útja, a jóga gyakorlása.

Isten, az isteni energia mindenhol ott van, számtalan megnyilvánulási formái vannak, számtalan nevei és ott van mindenkiben is.

B.K.S Iyengar ezt írja: „ E legfőbb Lényben lakozik minden tudás utolérhetetlen és hasonlíthatatlan, páratlan csírája.

 

Amikor a नमस्ते azaz a Namaszté vagy Namaste (magyar átírás kiejtés szerint vagy angol átírása latinbetűs átírása a dévanagrai  szanszkrit írásnak) szóval üdvözöljük egymást akkor ez is benne van:

„.. oly sok mantrában megjelenik a namah szó. Bár a nyelvészek a nam gyökből származtatják – meghajolni,üdvözölni jelentéssel -, a jóga hagyománya saját nyelvi memóriával rendelkezik, mely szerint ez a szó a na mama rövidített formája, melynek jelentése: ”nem az enyém”.  

Más szavakkal, ha valaki hatékonyan akar meditálni, feladja saját egójának követeléseit, és ez önmagában egyenértékű egy meghajlással, melyet tiszteletteljesen felajánlunk a bennünk lakozó istenségnek, és Annak, aki az univerzumban lakozik.

Az indiai civilizációban ugyanez a szó ismétlődik az emberek közötti szokásos üdvözléskor, amikor a namasz té (namas te) kifejezés kimondásával a szívük előtt összeteszik a kezüket és fejet hajtanak:

A szívemben élő összes szeretettel, a kezemben lakoz cselekedeteim minden erejével,  a fejemben lévő összes gondolattal kinyilvánítom, hogy nem az enyém, ezáltal feladom az egóm minden követelését arra, hogy tisztelj, imádom és magasztalom a benned lakozó istent. „ Szvámi Véda Bhárati: Mantra és meditáció

 

 

 

पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्
pūrve
ām api guru kālenāna-vacchedāt ||1.26||

Ő az ősöknek, a korábbiaknak/a mindenkit megelőző (pūrveṣām api) a tanítómestere (guruḥ)  mert az idő nem korlátozza, mert az idő nem hat rá (kālenāna-vacchedāt).

 

तस्य वाचकः प्रणवः
tasya vācaka
praava ||1.27||

Őróla szól / Ő beszéde/szava (tasya vācakaḥ) a legszentebb szótag (praṇavaḥ *).

*Praṇavaḥ : OM ős-ige, a hinduk úgy tartják amikor a világ teremtődött az a hang hallatszott: Istentől eredő és ez rezeg az életre kelt ősanyagban.

A legfontosabb alap- vagy gyökérmantra, ezért sok mantra elején mondják.

ॐ jel: Aum avagy kiejtve és mivel a szanszkritban az au-t együtt o-nak ejtjük, ezért gyakran írva is: Om a legfontosabb hindu szimbólum, kicsit bővebben itt is olvashatsz róla:

https://www.muditayoga.hu/istenek-es-szimbolumok-i/

 

तज्जपस्तदर्थभावनम्
taj-japas tadartha-bhāvanam ||1.28||

Annak azaz a szent szótagnak, az Om-nak  ismételgetése, recitálása, mantra recitálása/dzsapázása (taj-japas) annak az értelmében való (tadartha) elmélyedésében, elmélyülésében segíthet, segíthet annak az elérésében/ megélésében(bhāvanam) .

ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोप्यन्तरायाभावश्च
tata
pratyak-cetanādhigamo ’py antarāyābhāvaś ca ||1.29||

Ettől (tataḥ) a befelé forduló elme, elmeállapot, gondolkodás (pratyak-cetana) számára elérődik a tudás/ behatol a tudás (adhigamo) és  eltűnnek az akadályok (antarāyābhāvaś).

Az OM mantra recitálásával, ismétlésével elhárulhat minden akadály és megtapasztalhatjuk az Önvalót.

 

 

Ha már szanszkrit és mantrák, akkor egy friss hír a tudomány világából: a tudósok is kimutatták, hogy  a védikus mantrák kántálása csodálatos hatással van az agyra: növeli a kognitív funkciókhoz kapcsolódó agyterületek méretét, beleértve a rövid és hosszú távú memóriát is:

https://upliftconnect.com/neuroscience-and-the-sanskrit-effect/

 

 

Megosztás...
WordPress › hiba

Súlyos hiba történt a webhelyünkön.

További információ a WordPress hibakeresésről.