A szakdolgozatomban Patañjali Yoga-sūtráinak magyar fordításait mutattam be.
A Yoga-sūtra tudást közvetítő memoriterként íródott, ezért szövege axiómaszerű mondatokból áll, ami segédeszköz, vezérfonal a yoga tudománya és (a jóga) művelői számára. Patañjali sūtrái tömör megállapítások, amelyeket a fordítók különbözőképpen fordítottak le. A kutatásom fő célja volt a Yoga-sūtra magyar fordításainak bemutatása és a yoga alapfogalmainak tisztázása a fordításokban megjelenő hasonlóságok és különbözőségek bemutatása által. A kutatásom alapkérdéseire a válaszokat a kiválasztott sūtrákban és fordításaikban való elmélyedés alapján fejtettem ki a dolgozatomban, ami magyarázatot adott a jelentős fordításbeli különbségek okára és mibenlétére. A fordítók bemutatása, a velük készült interjúk, a személyes riportok és a műveik tanulmányozása segítettek rálátni a szerzők hátterére, egyéniségére, életére, hitvallására. Ezáltal letisztult az is, hogy egy-egy fontos fogalom kinek mit jelent, és ez hogyan jelent meg a fordításokban. A szakdolgozatomban bemutatott sūtrák vizsgálata során bebizonyosodott, hogy a fordítók meghatározásaiban autoritást élveztek a védikus szentírások tanításai és ezek magyarázatai.

Remélem, hogy a Patañjali aṣṭāṅga-yoga filozófiájának tanai után érdeklődő olvasó a tanulmányom által könnyebben látja meg az első látásra különböző fordítások közös útját, és szakdolgozatom felkelti a vágyát a Yoga-sūtrák elolvasása iránt.

Yoga-sūtra szakdolgozat 6

Megosztás...