Muditayoga Jóga Stúdió > Egyéb  > Gyakorolj és a SZIDDHIK jönnek maguktól

Gyakorolj és a SZIDDHIK jönnek maguktól

Gyakorolj és a SZIDDHIK jönnek maguktól:

 जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः 

janmauadhi-mantra-tapa-samādhijā siddhaya ||4/1

 

Az imént tárgyalt képességek azaz a sziddhik veleszületettek/születéssel jönnek (siddhayaḥ)  vagy különleges hatású növények (auṣadhi),  mantrák (mantra,  aszkézis,  lemondás (tapas) vagy szamádhi  (samādhi) azaz a teljes elmélyedés szüli (jāḥ) őket .

A sziddhikkel, a rendkívüli erőkkel részletesen a jóga szútrák 3. fejezete foglalkozik.

 

Vannak akik már előző életükben/életeikben elérték vagy azoknak a gyümölcseként aratják le ezeket a különleges képességeket azaz született SZIDDHÁK.

 

Mások különleges hatású SZEREK révén tesznek szert ezekre képességekre. Baktai is írja, hogy tudjuk, hogy vannak olyan szerek, amelyek kivételes állapotokat idéznek elő, az életerő hihetetlenül felfokozható, megőrizhető és az ember rendkívüli dolgokat tud véghez vinni, ezek közül vannak olyanok is amelyek nem okoznak ártalmas visszahatást; alkalmazzák is a gyógyításban. A kábítószerek nagy részének lehetnek ezek a hatásai: misztikus révületbe esés, jövőbe látás és magasztos élmények megtapasztalása.:”De az igazi jógi tudja, hogy az erők mindenkor az elme összpontosításának eredményei; és egyedül az ilyen gyakorlással elért erők nem fenyegetnek azzal, hogy a fekete mágia területére csapnak át.. és az igazi jógi azt is tudja, hogy a tiszta elme előtt feltárult képességek csupán kísérő jelei a szellemi kibontakozásnak.”

Szvámi Vivekanda ezt írja erről: „A jógik állítják, hogy ezek az erők, kémiai eszközök által is megszerezhetők. Tudjuk, hogy a kémia eredete az alkímia volt. Emberek kutatták az anyag titkait, életelixírt és más hasonló dolgokat keresve. Indiában van egy szekta, a rasoyana-k. Ezek teljesen rendben lévőnek tartják, hogy az ideát a spiritualitás és a vallás szolgáltatja és a test az egyetlen eszköz, melyen keresztül meg lehet azokat ragadni. De a test időről időre feloldódik s a cél így csak későbben érhető el. Valaki szeretne pl.jógát gyakorolni, vagy szellemi életet élni. Mielőtt nagyon messze jutna, meghal. Aztán új testet ölt magára, újra meghal, és így tovább. A halál és születés változásaiban sok időt elveszítünk. De akinek sikerül a testet megacélozni és tökéletesíteni úgy,hogy az megszabadulhat születéstől és haláltól, tehát egyetlen életben elégséges ideje lesz a szellemi életre vezetni magát. Ezért a rasayanak azt követelik először, hogy a test acélos legyen. Azt állítják, képesek a testnek halhatatlanságot kölcsönözni. Elgondolásuk az, hogy a test, mikor a szellem azt létrehozza, határtalan lehetőséggel bír, hogy kívülről tetszés szerinti sok erőt felfogjon, mert minden ember szellem valójában, csak egy része a végtelen erő hullámoknak. S ha így van, miért ne tarthatnánk testünket mindig ilyen állapotban? Minden testet ki kell képeznünk, ami valaha csak birtokoltunk. Amint az egyik tönkremegy, újat kell építenünk. Ha ez lehetséges, miért ne tehetnénk meg jelen életünk folyamán anélkül, hogy e testet el kellene hagynunk. Ez a teória így helyes. Ha nekünk lehetséges a halál után élni és új testet képezni, miért ne birtokolhatnánk az erőt, már ebben az életben, a test teljes feladása nélkül egyszerűen azáltal, hogy azt tartósan átalakítjuk. A rasayanak is úgy vélik, hogy a higany és a kén, a legcsodálatosabb erőket rejti és az ember egy meghatározott módon elkészített elemmel a testet tetszés szerinti hosszan megőrizheti. Ismét mások, bizonyos drogériákkal, azt a csodaerőt vélik megszerezni, amelyekkel a levegőn átlehet repülni és másokat. Igen sok csodálatos orvosságot köszönhetünk máig arasayanaknak, mindenekelőtt a fémek használata a gyógyászatban. Bizonyos szekták Indiában állítják, hogy sokan a legnagyobb tanítók közül, még ma is élnek öregalakjukban. Maga Patanjali, a jóga területének nagy autoritása sem vonta ezeket kétségbe.” Swami Vivekananda: Patanjali jóga-szútráinak kommentárja

Az ájurvéda manapság is használja a Rasayana terápiát: a testi megújító hatását emeli, említi az elme megújító hatását is: kihangsúlyozza a meditáció hatását  a szellem megújításáért egy szattvikus életvitelben.

 

A MANTRA ereje a szavak ereje, a szent szavak határtalan, rendkívüli erőket hívhatnak:

Ami fent az lent és ami kint az bent: bármi is van a világegyetemben az az emberi testben is megtalálható a jóga tudomány szerint is. A tested a templomod is: emlékszem erre Ajay is felhívta a figyelmünket. Az egész világban áramlik az energia és a testünkben is számtalan energia áramlat van: a keleti tanok a prána áramlását a nádikon, csakrákon keresztül térképezik fel:

„..a jógik különleges szellemi erőik segítségével az összes energiaáramlat által keltett teljes hangtartományt „befogták”,és negyvennyolc részre osztották. Így fedezték fel a szanszkrit ábécé negyvennyolc betűjét. A jógik azt is felismerték, hogy a szanszkrit ábécé minden betűjének megvan a maga színe, alakja, uralkodó ereje, egyedi személyiségformáló minősége, valamint a maga látója. Arra is rájöttek, hogy e betűk különféle bolygókkal, csillagokkal és konstellációkkal állnak kapcsolatban. Megközelítőleg beazonosították e betűk emberi testben találhat helyét, és ezeknek megfeleltethető adott pránikus, vagy pszichológiai erőket.” Pandit Radzsmani Tigunait, Ph.D

 

ASZKÉZIS: „úgy tűnik, minden vallásban gyakorolták az ön-sanyargatást és aszkézist, de Indiában ebben is a legvégső határig jutottak el. Embereket találhatunk itt,akik feltartott kezekkel állnak, míg azok elfonnyadnak és elhalnak. Emberek maradnak napokon és éjszakákon át egyenesen állva, míg lábaik megduzzadnak s ezen tartás következtében olyan merevek lesznek, hogy ezt meghajlítani többé nem képesek és egész életükben állniuk kell. Láttam egyszer egy embert, aki karjait ilyen módon feltartotta és megkérdeztem őt, mit érzett az első alkalommal. Azt válaszolta nekem, hogy rettenetes kínjai voltak. Hogy gyötrelmeit enyhítse, egy folyóba kényszerült menni és a vízben állni, míg a fájdalmai egy időre megenyhültek. Egy hónap után már csak kevéssé szenvedett. Ilyen gyakorlatokon át, csodaerőket lehet elérni.” Swami Vivekananda: Patanjali jóga-szútráinak kommentárja

Baktai is írja, hogy a szigorú önsanyargatás, önkínzás rendkívüli erőket fejleszthet ki az emberből, persze itt nem a jóga önfegyelmezéséről van szó! Minden kor, vallás ismer ilyeneket. Az igazi jógi elfordul ezektől, mert tudja, hogy az erők az elme összpontosításának eredményei:

 

KONCENTRÁCIÓ: „a koncentráció samadhi – ez tulajdonképpen a jóga. Ennek a tudománynak legfőbb témája képezi és annak legmagasabb eszköze. Az előzőek csak másodsorban jönnek, mivel velük a legfőbb célt nem érhetjük el. A samadhi az eszköz, amivel mindent elérhetünk, legyen az lelki, morális, vagy spirituális vonatkozású.” Swami Vivekananda: Patanjali jóga-szútráinak kommentárja

 

A jóga szútrák negyedik része az elmeműködés egyenes útját magyarázza,

amely a megszabaduláshoz / egyedülvalósághoz / teljességhez / egységhez

vezet.

 

Végül is mindig ide lyukadunk ki: „Gyakorolj és a többi jön magától”.

A gyakorolással a sziddhik is jöhetnek maguktól:

de fontos, hogy nem ez a cél!

mivel a sziddhik csak út jelzők az úton.

 

 

 

 

Megosztás...
WordPress › hiba

Súlyos hiba történt a webhelyünkön.

További információ a WordPress hibakeresésről.